REGISTRÁCIA

Zaregistrovať sa môžete na predpredaj.sk

Pre uplatnenie zľavy pre členov SHS James, je potrebné v registračnom formulári v druhom kroku zadať heslo JAMES