Propozície

PROPOZÍCIE

 1. ročníka Psotkovho memoriálu

 

Usporiadateľ: 

Slovenský horolezecký spolok James

 

Organizátor:

OZ Psotkov memoriál

Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor Vysoké Tatry

Spoluorganizátor:

Trilkinson

HK Slávia STU Bratislava

Termín: 

sobota, 14.10.2023

Miesto a čas štartu:

Areál bežeckého lyžovania SNOW– Štrba – Štrbské Pleso o 7:30

GPS súradnice: 49.1280206N, 20.0602031E
MAPA

Miesto cieľa: 

Areál bežeckého lyžovania SNOW – Štrba – Štrbské Pleso

GPS súradnice: 49.1280206N, 20.0602031E
MAPA

Parametre trate:
EXTREME 38km / 2500m+
BASIC 26km / 1600m+

Časový limit pre trať BASIC je 6 hodín a pre trať EXTREME je 8 hodín.

Registrácia:
Registrácia je možná len cez portál pretekaj.sk a počet účastníkov je obmedzený na 200, spoločne na obidvoch tratiach.

Podmienky online registrácie:

 • Zaregistrovať sa môžete na pretekaj.sk
 • Registrácia je spustená len pre limitovaný počet 200 účastníkov, spoločne pre obidve trasy. Po naplnení kapacity sa registrácia automaticky uzavrie.
  • Registrácia je dokončená až po uhradení štartovného poplatku.
  • Členovia Slovenského horolezeckého spolku James s platným preukazom majú nárok na zľavnené štartovné.
  • Štartujúci nesmie byť v deň konania pretekov mladší, ako 18 rokov.
  • Minimálny počet štartujúcich je 70 pre trasu BASIC a 30 pre trasu EXTREME.
 • V prípade, že nebude naplnený účastnícky limit 200 pretekárov po ukončení online registrácie 10.10.2023, registrácia na mieste pred štartom bude možná až do naplnenia limitu.
 • Podmienkou online registrácie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Popis trate:

BASIC 26km / 1600m+

  Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania) – Jamské pleso – Rázcestie v Krivánskom žľabe – Tri studničky – bývalá Važecká chata – Rázcestie pod Furkotskou dolinou – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom – Štrbské pleso čerpačka – Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania)

 

EXTREME 38km / 2500m+
Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania) – Jamské pleso – Rázcestie v Krivánskom žľabe – Tri studničky – bývalá Važecká chata – Rázcestie pod Furkotskou dolinou – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom – „Esíčko“ (vrch) – Štrbské pleso (dolná stanica sedačkovej lanovky) – Mlynická dolina – sedlo Bystrá lávka – Furkotská dolina – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom – Štrbské pleso čerpačka – Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania)

Podrobnejšie info o trase TU.

Na trase BASIC sa preteká spôsobom štart – cieľ.

Na trase EXTREME sa preteká systémom rallye so 4 meranými úsekmi (časovkami).

 

Časovky na trase EXTREME:

 1. ŠTART – Rázcestie v Krivánskom žľabe
 2. občerstvovačka Tri Studničky – Chata pod Soliskom
 3. občerstvovačka v ústí Mlynickej doliny – Capie pleso
 4. Štrbské pleso čerpačka – CIEĽ

Povrch:

90% trasy vedie po značených turistických chodníkoch, 10% po trávnatých bežeckých tratiach a zvážniciach.

Občerstvovačky:

BASIC – Tri studničky (13. km), Chata Solisko (iba voda, cukor, soľ, magnézium)

EXTREME – Tri studničky (13. km), Chata solisko (iba voda, cukor, soľ, magnézium), Štrbské pleso (dolná stanica sedačkovej lanovky, 25. km), Chata Solisko (iba voda, cukor, soľ, magnézium)

Časové limity:
Trasa BASIC – 6 hodín
Trasa EXTREME – 8 hodín
Jednotlivé časové limity, ako aj stop časy na Troch studničkách a v ústí Mlynickej doliny budú definitívne upresnené pred štartom podľa aktuálnych podmienok.

Kategórie:
A – MUŽI (muži, rok narodenia 1974 – 2005)

B – ŽENY (ženy, rok narodenia 1984 – 2005)

C – VETERÁNI (muži, rok narodenia 1973 a skôr)

D – VETERÁNKY (ženy, rok narodenia 1983 a skôr)

V prípade nenaplnenia minimálneho počtu 5 štartujúcich v kategórii VETERÁNI a 5 štartujúcich v kategórii VETERÁNKY na trase BASIC aj EXTREME sa daná kategória zruší a prihlásení pretekári budú presunutí do kategórie ŽENY a MUŽI.

Štartovné:
do 31.8.2023                                     50 € (členovia SHS James 45 €)
1.9.2023 – 10.10.2023                     60 €

Výška štartovného je aj tento rok rovnaká pre obidve trasy (BASIC aj EXTREME)

 • Zľava zo štartovného platí pre členov SHS James, ktorí majú zaplatené členské za rok 2023. Kontrola platných členských preukazov prebehne pri prezentácii.
 • Štartovný poplatok zahŕňa: réžiu na organizáciu podujatia, štartovné číslo, čip, občerstvenie počas pretekov, jedlo a pitie v cieli, pamätný odznak, zabezpečenie trate a dohľad THS-DZ, štartovný balíček pre každého štartujúceho.
 • V štartovnom poplatku nie je zabezpečené poistenie do hôr na zásah HZS, ktoré je podmienkou k účasti na podujatí !
 • Zaplatené štartovné nie je možné vrátiť ani preniesť do ďalšieho ročníka, môže však byť prevedené na inú osobu cez portál pretekaj.sk po uhradení manipulačného poplatku 10€.
 • V prípade, že by tak ako v roku 2020 zasiahla vyššia moc a organizátor bude nútený podujatie z objektívnych príčin zrušiť skôr ako 4 týždne pred štartom (do 14.9.2023), vráti organizátor účastníkom štartovné vo výške 90% z uhradenej sumy. V prípade zrušenia podujatia po 14.9.2023, vráti organizátor účastníkom štartovné vo výške 50% z uhradenej sumy.

Protesty:
Protesty možno podať hlavnému rozhodcovi do 30 minút po predbežnom vyhlásení výsledkov. Vložné na podanie protestu je 15,00 € hlavnému rozhodcovi. V prípade oprávnenosti protestu sa vložné vráti.

Časový harmonogram:
Prezentácia na preteky a preberanie štartovných čísiel a balíčkov prebehne v piatok 13.10.2023 v mieste štartu.

Štart pretekov je naplánovaný o 7:30, bližšie informácie o programe a časovom harmonograme doplníme priebežne, pracujeme na tom.

Sledujte našu webovú stránku a profily na Facebook a Instagram, kde vás budeme o všetkých novinkách priebežne informovať.

Povinná výstroj:

 • doklad totožnosti a kartička poistenca
 • vetru a vode odolná bunda s membránou
  • pokrývka hlavy (šiltovka, šatka, …)
  • tenké rukavice
 • 0.5 litra tekutiny vo fľaši, alebo vodnom rezervoári
 • vlastný pohár na vodu
 • niečo malého pod zub (tyčinka, ovocie, čokoláda, slanina,…)
 • nabitý mobilný telefón na číslo uvedené v registračnom formulári
 • alufólia
 • poistenie do hôr na zásah HZS platné počas doby trvania podujatia

Povinná výstroj bude u každého účastníka kontrolovaná pri prezentácii. Bez kompletnej povinnej výstroje nebude účastníkovi vydané štartovné číslo.

Dodatočná povinná výstroj (v prípade zimného počasia):

 • dlhé nohavice zakrývajúce kolená
 • zateplená vetrovka
 • čiapka zakrývajúca uši
 • nepremokavé teplé rukavice
 • mačky alebo protišmykové retiazky

V prípade vyhlásenia nutnosti použiť dodatočnú povinnú výstroj, bude pred štartom výstroj kontrolovaná u každého účastníka. Bez nej nebude žiaden účastník pripustený na štart.
Povinná aj dodatočná povinná výstroj môže byť námatkovo kontrolovaná aj počas preteku a jej absencia bude mať za následok diskvalifikáciu pretekára.

Odkladanie osobných vecí:

V mieste štartu a cieľa bude zriadený depozit na odloženie osobných vecí.

Dôležité:

 • Každý účastník bude požiadaný preukázať sa počas prezentácie platným dokladom totožnosti, platným vhodným druhom poistenia na zásah HZS a podpísať dokument, že účasť na podujatí je dobrovoľná, na jeho vlastnú zodpovednosť a nebezpečie.
 • Po 31.8.2023 už nebude možné v registrácii zmeniť trasu (z BASIC na EXTREME ani opačne).
 • Organizátor si vyhradzuje v prípade nepriaznivého počasia právo skrátiť trasu, alebo zvoliť náhradnú trasu a vyhlásiť nutnosť použitia dodatočnej povinnej výstroje, ktorú môže v prípade nepriaznivých podmienok na trati vyžadovať.
 • Organizátor si vyhradzuje právo preteky prerušiť, prípadne aj predčasne ukončiť, pokiaľ si to okolnosti budú vyžadovať.
 • Trasa pretekov vedie primárne po značkovaných turistických chodníkoch. Z toho dôvodu už nebude žiadne dodatočné značenie trasy (okrem krátkeho úseku vedúcom po bežkárskych tratiach v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom plese a zjazdovky „Esíčko“, ktoré budú vyznačené).
 • Cudzia pomoc pri vynáške povinnej výstroje, skracovanie trasy, alebo vybočenie zo značkovaného chodníka, úmyselné znečisťovanie – zahadzovanie odpadkov na trase, bude mať za následok nekompromisnú diskvalifikáciu! Veľmi pekne vás preto prosíme, nenúťte nás k tomu.
 • Celkový časový limit preteku a STOP časy na rázcestí do Furkotskej doliny a pred ústím do Mlynickej doliny môžu byť upravené pred štartom, vzhľadom na počasie a stav terénu.
 • Pretekári, ktorí nestihnú limit na jednotlivých kontrolách určený organizátorom, sú povinní odovzdať štartovné číslo.
 • Pri predčasnom odstúpení z pretekov sú pretekári povinní túto skutočnosť oznámiť pri najbližšej kontrole, alebo telefonicky na čísle usporiadateľa, ktoré obdržia pri prezentácii.
 • Pretekár bez štartového čísla prestáva byt účastníkom pretekov. Ďalej sa po trati pohybuje ako bežný návštevník TANAP-u.
 • Štartovné čísla sú až do ukončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 • Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečenstvo a organizátor odporúča absolvovať pred pretekom lekársku prehliadku.
 • Zdravotné zabezpečenie bude po celej trase pretekov zabezpečovať THS-DZ. V prípade potreby sú pretekári povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc.

Sprievodné akcie:

 

Ubytovanie:

V okolí Štrbského plesa je veľa možností ubytovania.

Parkovanie:
V blízkosti štartu je viacero možností parkovania na platených parkoviskách.