Propozície

PROPOZÍCIE

 1. ročníka Psotkovho memoriálu

 

Usporiadateľ: 

Slovenský horolezecký spolok James

 

Organizátor:

OZ Psotkov memoriál

Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor Vysoké Tatry

Spoluorganizátor:

Trilkinson

HK Slávia STU Bratislava

Termín: 

sobota, 14.10.2023

Miesto a čas štartu:

Areál bežeckého lyžovania SNOW– Štrba – Štrbské Pleso o 7:30

GPS súradnice: 49.1280206N, 20.0602031E
MAPA

Miesto cieľa: 

Areál bežeckého lyžovania SNOW – Štrba – Štrbské Pleso

GPS súradnice: 49.1280206N, 20.0602031E
MAPA

Parametre trate:
EXTREME 38km / 2500m+
BASIC 26km / 1600m+

Časový limit pre trať BASIC je 6 hodín a pre trať EXTREME je 8 hodín.

Registrácia:
Registrácia je možná len cez portál pretekaj.sk a počet účastníkov je obmedzený na 200, spoločne na obidvoch tratiach.

Podmienky online registrácie:

 • Zaregistrovať sa môžete na sk
 • Registrácia je spustená len pre limitovaný počet 200 účastníkov, spoločne pre obidve trasy. Po naplnení kapacity sa registrácia automaticky uzavrie.
  • Registrácia je dokončená až po uhradení štartovného poplatku.
  • Členovia Slovenského horolezeckého spolku James s platným preukazom majú nárok na zľavnené štartovné.
  • Štartujúci nesmie byť v deň konania pretekov mladší, ako 18 rokov.
  • Minimálny počet štartujúcich je 70 pre trasu BASIC a 30 pre trasu EXTREME.
 • V prípade, že nebude naplnený účastnícky limit 200 pretekárov po ukončení online registrácie 10.10.2023, registrácia na mieste pred štartom bude možná až do naplnenia limitu.
 • Podmienkou online registrácie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Popis trate:

BASIC 26km / 1600m+

  Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania) – Jamské pleso – Rázcestie v Krivánskom žľabe – Tri studničky – bývalá Važecká chata – Rázcestie pod Furkotskou dolinou – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom – Štrbské pleso čerpačka – Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania)

 

EXTREME 38km / 2500m+
Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania) – Jamské pleso – Rázcestie v Krivánskom žľabe – Tri studničky – bývalá Važecká chata – Rázcestie pod Furkotskou dolinou – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom – „Esíčko“ (vrch) – Štrbské pleso (dolná stanica sedačkovej lanovky) – Mlynická dolina – sedlo Bystrá lávka – Furkotská dolina – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom – Štrbské pleso čerpačka – Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania)

Podrobnejšie info o trase TU.

Na trase BASIC sa preteká spôsobom štart – cieľ.

Na trase EXTREME sa preteká systémom rallye so 4 meranými úsekmi (časovkami).

 

Časovky na trase EXTREME:

 1. ŠTART – Rázcestie v Krivánskom žľabe
 2. občerstvovačka Tri Studničky – Chata pod Soliskom
 3. občerstvovačka v ústí Mlynickej doliny – Capie pleso
 4. Štrbské pleso čerpačka – CIEĽ

Povrch:

90% trasy vedie po značených turistických chodníkoch, 10% po trávnatých bežeckých tratiach a zvážniciach.

Občerstvovačky:

BASIC – Tri studničky (13. km), Chata Solisko (iba voda, cukor, soľ, magnézium)

EXTREME – Tri studničky (13. km), Chata solisko (iba voda, cukor, soľ, magnézium), Štrbské pleso (dolná stanica sedačkovej lanovky, 25. km), Chata Solisko (iba voda, cukor, soľ, magnézium)

Časové limity:
Trasa BASIC – 6 hodín
Trasa EXTREME – 8 hodín

STOP časy a časové limity: Tri studničky – 10:30

ústie Mlynickej doliny – 12:00
Jednotlivé časové limity, ako aj stop časy na Troch studničkách a v ústí Mlynickej doliny budú definitívne upresnené pred štartom podľa aktuálnych podmienok.

Kategórie:
A – MUŽI (muži, rok narodenia 1974 – 2005)
B – ŽENY (ženy, rok narodenia 1984 – 2005)
C – VETERÁNI (muži, rok narodenia 1973 a skôr)

D – VETERÁNKY (ženy, rok narodenia 1983 a skôr)

V prípade nenaplnenia minimálneho počtu 5 štartujúcich v kategórii VETERÁNI a 5 štartujúcich v kategórii VETERÁNKY na trase BASIC aj EXTREME sa daná kategória zruší a prihlásení pretekári budú presunutí do kategórie ŽENY a MUŽI.

Štartovné:
do 31.8.2023                                     50 € (členovia SHS James 45 €)
1.9.2023 – 10.10.2023                     60 €

Výška štartovného je aj tento rok rovnaká pre obidve trasy (BASIC aj EXTREME)

 • Zľava zo štartovného platí pre členov SHS James, ktorí majú zaplatené členské za rok 2023. Kontrola platných členských preukazov prebehne pri prezentácii.
 • Štartovný poplatok zahŕňa: réžiu na organizáciu podujatia, štartovné číslo, čip, občerstvenie počas pretekov, jedlo a pitie v cieli, pamätný odznak, zabezpečenie trate a dohľad THS-DZ, štartovný balíček pre každého štartujúceho.
 • V štartovnom poplatku nie je zabezpečené poistenie do hôr na zásah HZS, ktoré je podmienkou k účasti na podujatí !
 • Zaplatené štartovné nie je možné vrátiť ani preniesť do ďalšieho ročníka, môže však byť prevedené na inú osobu cez portál sk po uhradení manipulačného poplatku 10€. Prevod treba uskutočniť najneskôr do 12.10.2023, po tomto termíne už zmena nebude možná.
 • V prípade, že by tak ako v roku 2020 zasiahla vyššia moc a organizátor bude nútený podujatie z objektívnych príčin zrušiť skôr ako 4 týždne pred štartom (do 14.9.2023), vráti organizátor účastníkom štartovné vo výške 90% z uhradenej sumy. V prípade zrušenia podujatia po 14.9.2023, vráti organizátor účastníkom štartovné vo výške 50% z uhradenej sumy.

Protesty:
Protesty možno podať hlavnému rozhodcovi do 30 minút po predbežnom vyhlásení výsledkov. Vložné na podanie protestu je 15,00 € hlavnému rozhodcovi. V prípade oprávnenosti protestu sa vložné vráti.

Časový harmonogram:
Prezentácia na preteky a preberanie štartovných čísiel a balíčkov prebehne v piatok 13.10.2023 v mieste štartu od 16:00 do 22:00.

Hromadný štart pretekov bude v sobotu 14. 10. 2023 o 7:30 pri rozhodcovskej veži Areálu bežeckého lyžovania SNOW. Predchádzať mu bude vydávanie čipov (od 6:00), výklad trate a pietna spomienka na kamarátov, ktorí zostali pochovaní na najvyššej hore sveta, Mt. Evereste. Prosíme preto všetkých pretekárov, aby sa na miesto štartu dostavili najneskôr 45 minút pred štartom.

Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien a tombola sú naplánované na 14:00.

Sledujte našu webovú stránku a profily na Facebook a Instagram, kde vás budeme o všetkých novinkách priebežne informovať.

Povinná výstroj:

 • doklad totožnosti a kartička poistenca
 • vetru a vode odolná bunda s membránou
  • pokrývka hlavy (šiltovka, šatka, …)
  • tenké rukavice
 • 5 litra tekutiny vo fľaši, alebo vodnom rezervoári
 • vlastný pohár na vodu
 • niečo malého pod zub (tyčinka, ovocie, čokoláda, slanina,…)
 • nabitý mobilný telefón na číslo uvedené v registračnom formulári
 • alufólia
 • poistenie do hôr na zásah HZS platné počas doby trvania podujatia
 • respirátor, rúško alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest podľa aktuálne platných pokynov

Povinná výstroj bude u každého účastníka kontrolovaná pri prezentácii. Bez kompletnej povinnej výstroje nebude účastníkovi vydané štartovné číslo.

Dodatočná povinná výstroj (v prípade zimného počasia):

 • dlhé nohavice zakrývajúce kolená
 • zateplená vetrovka
 • čiapka zakrývajúca uši
 • nepremokavé teplé rukavice
 • mačky alebo protišmykové retiazky

V prípade vyhlásenia nutnosti použiť dodatočnú povinnú výstroj, bude pred štartom výstroj kontrolovaná u každého účastníka. Bez nej nebude žiaden účastník pripustený na štart.
Povinná aj dodatočná povinná výstroj môže byť námatkovo kontrolovaná aj počas preteku a jej absencia bude mať za následok diskvalifikáciu pretekára.

Odkladanie osobných vecí:

V mieste štartu a cieľa bude zriadený depozit na odloženie osobných vecí.

Dôležité:

 • Každý účastník bude požiadaný preukázať sa počas prezentácie platným dokladom totožnosti, platným vhodným druhom poistenia na zásah HZS a podpísať dokument, že účasť na podujatí je dobrovoľná, na jeho vlastnú zodpovednosť a nebezpečie.
 • Po 31.8.2023 už nebude možné v registrácii zmeniť trasu (z BASIC na EXTREME ani opačne).
 • Organizátor si vyhradzuje v prípade nepriaznivého počasia právo skrátiť trasu, alebo zvoliť náhradnú trasu a vyhlásiť nutnosť použitia dodatočnej povinnej výstroje, ktorú môže v prípade nepriaznivých podmienok na trati vyžadovať.
 • Organizátor si vyhradzuje právo preteky prerušiť, prípadne aj predčasne ukončiť, pokiaľ si to okolnosti budú vyžadovať.
 • Trasa pretekov vedie primárne po značkovaných turistických chodníkoch. Z toho dôvodu už nebude žiadne dodatočné značenie trasy (okrem krátkeho úseku vedúcom po bežkárskych tratiach v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom plese a zjazdovky „Esíčko“, ktoré budú vyznačené).
 • Cudzia pomoc pri vynáške povinnej výstroje, skracovanie trasy, alebo vybočenie zo značkovaného chodníka, úmyselné znečisťovanie – zahadzovanie odpadkov na trase, bude mať za následok nekompromisnú diskvalifikáciu! Veľmi pekne vás preto prosíme, nenúťte nás k tomu.
 • Celkový časový limit preteku a STOP časy na Troch studničkách a pred ústím do Mlynickej doliny môžu byť upravené pred štartom, vzhľadom na počasie a stav terénu.
 • Pretekári, ktorí nestihnú limit na jednotlivých kontrolách určený organizátorom, sú povinní odovzdať štartovné číslo.
 • Pri predčasnom odstúpení z pretekov sú pretekári povinní túto skutočnosť oznámiť pri najbližšej kontrole, alebo telefonicky na čísle usporiadateľa, ktoré obdržia pri prezentácii.
 • Pretekár bez štartového čísla prestáva byt účastníkom pretekov. Ďalej sa po trati pohybuje ako bežný návštevník TANAP-u.
 • Štartovné čísla sú až do ukončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 • Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečenstvo a organizátor odporúča absolvovať pred pretekom lekársku prehliadku.
 • Zdravotné zabezpečenie bude po celej trase pretekov zabezpečovať THS-DZ. V prípade potreby sú pretekári povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc.

Sprievodné akcie:

 • Prezentácia dlhoročného náčelníka THS-DZ a tatranskej legendy Jara Švorca o Vysokých Tatrách bude v piatok, 13.10.2023 o 19:00 v spoločenskej miestnosti ubytovne SHB.
 • Pietna spomienka na symbolickom cintoríne za účasti členov expedície Everest z roku 1984 sa bude konať v sobotu, 14.10.2023 o 10:00.
 • Expo – prezentácia partnerov podujatia v mieste štartu/cieľa počas celého trvania pretekov
 • XXIIV ročník Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade http://www.mfhf.sk/

 

Ubytovanie:

V okolí Štrbského plesa je veľa možností ubytovania.

Parkovanie:
V blízkosti štartu je viacero možností parkovania na platených parkoviskách.