PROPOZÍCIE


Vzhľadom na najnovšie opatrenia ústredného krízového štábu, ktoré vstúpia do platnosti od 1.10.2020 a ktorými sa prakticky rušia všetky organizované hromadné podujatia akéhokoľvek druhu, sme žiaľ nútení presunúť 36. ročník Psotkovho memoriálu na október 2021.
Všetkým našim partnerom a sponzorom ďakujeme za podporu, ktorú nám prejavili a Vám všetkým za pochopenie.

Organizačný tím Psotkovho memoriálu.

PROPOZÍCIE

36. ročníka Psotkovho memoriálu


Usporiadateľ: Slovenský horolezecký spolok James

Organizátor:

OZ Psotkov memoriál

Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor Vysoké Tatry

Spoluorganizátor:

HK Slávia STU Bratislava

IAMES Kežmarok

Trilkinson

Termín: sobota, 17.10.2020

Miesto a čas štartu: Areál bežeckého lyžovania – Štrba - Štrbské pleso o 7:30

GPS súradnice: 49.1280206N, 20.0602031E
MAPA

Miesto cieľa: Areál bežeckého lyžovania – Štrba - Štrbské pleso

Parametre trate:
EXTREME 38km / 2500m+
BASIC 26km / 1600m+

Registrácia: Registrácia bude spustená 2.9.2020 a otvorená až do naplnenia limitu 200 účastníkov, prostredníctvom online registračného formuláru TU

Podmienky online registrácie:

 • Registrácia bude spustená 2.9.2020 a otvorená len pre limitovaný počet 200 účastníkov spoločne pre obidve trasy. Po naplnení kapacity sa automaticky uzavrie
 • Na podujatie je možné prihlásiť sa iba vyplnením online registračného formuláru TU
 • Po záväznom prihlásení prostredníctvom online formuláru ti v priebehu niekoľkých dní bude zaslaný potvrdzujúci mail s ďalšími informáciami a pokynmi k úhrade štartovného
 • V prípade naplnenia účastníckeho limitu 200 pretekárov budú mať prednostné právo pretekári, ktorí sa v minulom ročníku umiestnili do 10. miesta v ľubovolnej kategórii
 • V prípade, že nebude naplnený účastnícky limit 200 pretekárov po ukončení online registrácie, registrácia na mieste pred štartom bude možná až do naplnenia limitu za zvýšené štartovné
 • Podmienkou online registrácie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov)

Popis trate:
BASIC
Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania) – Jamské pleso – Rázcestie v Krivánskom žľabe – Tri studničky – bývalá Važecká chata – Rázcestie pod Furkotskou dolinou – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom – Štrbské pleso čerpačka - Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania)

EXTREME
Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania) – Jamské pleso – Rázcestie v Krivánskom žľabe – Tri studničky – bývalá Važecká chata – Rázcestie pod Furkotskou dolinou – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom – „Esíčko“ (vrch) - Štrbské pleso (dolná stanica sedačkovej lanovky) – Mlynická dolina – sedlo Bystrá lávka – Furkotská dolina – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom - Štrbské pleso čerpačka - Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania)

Podrobnejšie info o trase TU.

Preteká sa spôsobom štart – cieľ (nie už spôsobom rallye s časovkami, ako v minulých ročníkoch)

Povrch: 90% trasy vedie po značených turistických chodníkoch, 10% po trávnatých bežeckých tratiach a zvážniciach.

Občerstvovačky: Tri studničky (13. km), Štrbské pleso (dolná stanica sedačkovej lanovky, 25. km).

Kategórie:
A – MUŽI (muži, rok narodenia 1971 - 2002)
B – VETERÁNI (muži, rok narodenia 1970 a starší)
C – ŽENY (ženy narodené pred rokom 2003)

Štartovné:
2.9.2020 – 14.9.2020 40 € (členovia SHS James 35€)
15.9.2020 – 15.10.2020 50 € (členovia SHS James 45€)
16.10.2020 a 17.10.2020 70 €

 • Výška štartovného je tento rok rovnaká pre obidve trasy (BASIC aj EXTREME)
 • Zľava zo štartovného platí pre členov SHS James, ktorí majú zaplatené členské za rok 2020. Kontrola platných členských preukazov prebehne pri prezentácii
 • Štartovný poplatok zahŕňa: réžiu na organizáciu preteku, občerstvenie počas pretekov, jedlo a pitie v cieli, odznak, zabezpečenie trate a dohľad THS-DZ, štartovný balíček
 • V štartovnom poplatku nie je zabezpečené poistenie do hôr na zásah HZS !
 • Štartovné nie je možné vrátiť, môže však byť prevedené na ďalšiu osobu. Prevod štartovného treba bezodkladne nahlásiť na email psotkovmemorial@gmail.com a do predmetu zadať „zmena registracie“
 • V prípade, že by zasiahla vyššia moc a usporiadateľ bude nútený podujatie prerušiť, uzavrieť, alebo zrušiť sa štartovné nevracia

Protesty:
Protesty možno podať hlavnému rozhodcovi do 30 minút po predbežnom vyhlásení výsledkov. Vložné na podanie protestu je 15,00 € hlavnému rozhodcovi. V prípade oprávnenosti protestu sa vložné vráti.

Časový harmonogram:
Piatok 16. októbra 2020
17:00 - 21.00 hod. - prezentácia v mieste štartu preteku

Sobota 17. októbra 2020
06.00 – 07.00 hod. - dokončenie prezentácie v mieste štartu
07.00 – 07.15 hod. - pietna spomienka
07.15 – 07.25 hod. - výklad trate
07.30 hod. – štart pre obidve trasy (BASIC aj EXTREME)
12.00 - 16.30 hod. – cieľ
16.30 hod. - vyhlásenie výsledkov
17.00 hod. – voľná zábava, pokiaľ nám to protipandemické opatrenia dovolia...

Povinná výstroj:

 • vetru a vode odolná bunda s membránou
 • 0.5 litra tekutiny vo fľaši, alebo vodnom rezervoári
 • pohár na vodu
 • niečo malého pod zub (tyčinka, ovocie, čokoláda, slanina,...)
 • nabitý mobilný telefón na číslo uvedené v registračnom formulári
 • doklad totožnosti a kartička poistenca
 • alufólia

Povinná výstroj bude u každého účastníka kontrolovaná pri prezentácii. Bez kompletnej povinnej výstroje nebude účastníkovi vydané štartovné číslo.

Dodatočná povinná výstroj:

 • dlhé nohavice
 • pokrývka hlavy
 • rukavice
 • mačky alebo protišmykové retiazky

V prípade vyhlásenia nutnosti použiť dodatočnú povinnú výstroj, bude pred štartom výstroj kontrolovaná u každého účastníka. Bez nej nebude žiaden účastník pripustený na štart.
Povinná aj dodatočná povinná výstroj môže byť námatkovo kontrolovaná aj počas preteku a jej absencia bude mať za následok diskvalifikáciu pretekára.

Dôležité:

 • Každý účastník sa musí počas prezentácie preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, platným vhodným druhom poistenia na zásah HZS a podpísať dokument, že účasť na podujatí je dobrovoľná, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie
 • Po 14.10.2020 už nebude možné v registrácii zmeniť trasu (z BASIC na EXTREME ani opačne)
 • Preteky sa uskutočnia za každého počasia
 • Organizátor si vyhradzuje právo skrátiť trasu, alebo zvoliť náhradnú trasu a vyhlásiť nutnosť použitia dodatočnej povinnej výstroje, ktorú môže v prípade nepriaznivých podmienok na trati vyžadovať
 • Trasa pretekov vedie primárne po značkovaných turistických chodníkoch, z toho dôvodu už nebude žiadne dodatočné značenie trasy (okrem krátkeho úseku vedúcom po bežkárskych tratiach v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom plese a zjazdovky „Esíčko“, ktoré budú vyznačené)
 • Cudzia pomoc pri vynáške povinnej výstroje, skracovanie trasy, alebo vybočenie zo značkovaného chodníka, úmyselné znečisťovanie - zahadzovanie odpadkov na trase, bude mať za následok nekompromisnú diskvalifikáciu! Veľmi pekne vás preto prosíme, nenúťte nás k tomu
 • Celkový časový limit preteku a STOP časy na rázcestí do Furkotskej doliny a pred ústím do Mlynickej doliny budú určené pred pretekmi, vzhľadom na počasie a stav terénu
 • Pretekári ktorí nestihnú limit na jednotlivých kontrolách určený organizátorom, sú povinní odovzdať štartovné číslo
 • Pri predčasnom odstúpení z pretekov sú pretekári povinní túto skutočnosť oznámiť pri najbližšej kontrole, alebo telefonicky na čísle usporiadateľa, ktoré obdržia pri prezentácii
 • Pretekár bez štartového čísla prestáva byt účastníkom pretekov. Ďalej sa po trati pohybuje ako bežný návštevník TANAP-u
 • Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečenstvo a organizátor odporúča absolvovať lekársku prehliadku
 • Zdravotné zabezpečenie bude po celej trase pretekov zabezpečovať THS-DZ. V prípade potreby sú pretekári povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc
 • Preteky sú súčasťou Karpatského pohára v horskom behu

Sprievodné akcie:

 • Pietna spomienka na symbolickom cintoríne za účasti členov výpravy z roku 1984
 • Ostatné sprievodné akcie sú tento rok s ohľadom na opatrenia súvisiace s COVID-19 zrušené

Parkovanie:
V blízkosti štartu je viacero možností parkovania na platených parkoviskách.

Informácie ohľadne COVID-19:
O aktuálnych pravidlách a nariadeniach vlády vás budeme informovať. Pri prezentácii, na štarte aj po závode všetkých prosíme, aby dodržiavali tieto nariadenia.
Vzhľadom na tohtoročnú covidovú situáciu, sa musíme zmieriť s viacerými zmenami a možnými nedostatkami, ale robíme všetko čo sa dá pre to, aby sme sa aj tento rok mohli stretnúť v zdraví a tradične dobrej nálade. Aj keď možno v komornejšej a skromnejšej atmosfére.