PROPOZÍCIE

PROPOZÍCIE

37. ročníka Psotkovho memoriálu


Usporiadateľ: Slovenský horolezecký spolok James

Organizátor:

OZ Psotkov memoriál

Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor Vysoké Tatry

Spoluorganizátor:

Trilkinson

HK Slávia STU Bratislava

Termín: sobota, 15.10.2022

Miesto a čas štartu: Areál bežeckého lyžovania SNOW – Štrba - Štrbské pleso o 7:30

GPS súradnice: 49.1280206N, 20.0602031E
MAPA

Miesto cieľa: Areál bežeckého lyžovania SNOW – Štrba - Štrbské pleso

Parametre trate:
EXTREME 38km / 2500m+
BASIC 26km / 1600m+
Časový limit pre trať BASIC je 6 hodín a pre trať EXTREME je 8 hodín

Registrácia:
Registrácia je možná len cez predpredaj.sk a počet účastníkov je obmedzený na 200, spoločne na obidvoch tratiach.

Podmienky online registrácie:

  • Zaregistrovať sa môžete na predpredaj.sk
  • Registrácia je spustená len pre limitovaný počet 200 účastníkov, spoločne pre obidve trasy. Po naplnení kapacity sa registrácia automaticky uzavrie.
  • Registrácia je dokončená až po uhradení štartovného poplatku.
  • Pre uplatnenie zľavy pre členov SHS James, je potrebné v registračnom formulári v druhom kroku zadať heslo JAMES
  • Minimálny počet štartujúcich je 70 pre trasu BASIC a 20 pre trasu EXTREME
  • V prípade, že nebude naplnený účastnícky limit 200 pretekárov po ukončení online registrácie 13.10.2022, registrácia na mieste pred štartom bude možná až do naplnenia limitu
  • Podmienkou online registrácie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) 

Popis trate:
BASIC 26km / 1600m+
Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania) – Jamské pleso – Rázcestie v Krivánskom žľabe – Tri studničky – bývalá Važecká chata – Rázcestie pod Furkotskou dolinou – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom – Štrbské pleso čerpačka - Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania)

EXTREME 38km / 2500m+
Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania) – Jamské pleso – Rázcestie v Krivánskom žľabe – Tri studničky – bývalá Važecká chata – Rázcestie pod Furkotskou dolinou – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom – „Esíčko“ (vrch) - Štrbské pleso (dolná stanica sedačkovej lanovky) – Mlynická dolina – sedlo Bystrá lávka – Furkotská dolina – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom - Štrbské pleso čerpačka - Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania)

Podrobnejšie info o trase TU.

Na trase BASIC sa preteká spôsobom štart – cieľ.

Na trase EXTREME sa preteká systémom rallye so 4 meranými úsekmi (časovkami).

Časovky na trase EXTREME:

 1. ŠTART – Rázcestie v Krivánskom žľabe
 2. občerstvovačka Tri Studničky – Chata pod Soliskom
 3. občerstvovačka v ústí Mlynickej doliny – Capie pleso
 4. Štrbské pleso čerpačka - CIEĽ

Povrch: 90% trasy vedie po značených turistických chodníkoch, 10% po trávnatých bežeckých tratiach a zvážniciach.

Občerstvovačky:
BASIC - Tri studničky (13. km)), Chata Solisko (iba voda)
EXTREME - Tri studničky (13. km), Chata solisko (iba voda), Štrbské pleso (dolná stanica sedačkovej lanovky, 25. km), Chata Solisko (iba voda)

Časové limity:
Trasa BASIC - 6 hodín
Trasa EXTREME - 8 hodín
Jednotlivé časové limity, ako aj stop časy na Troch studničkách a v ústí Mlynickej doliny budú definitívne upresnené pred pretekom podľa aktuálnych podmienok.

Kategórie:
A – MUŽI (muži, rok narodenia 1973 - 2004)
B – ŽENY (ženy, rok narodenia 1983 - 2004)
C – VETERÁNI (muži, rok narodenia 1972 a skôr)
D – VETERÁNKY (ženy, rok narodenia 1982 a skôr)
V prípade nenaplnenia minimálneho počtu 5 štartujúcich v kategórii VETERÁNI a 5 štartujúcich v kategórii VETERÁNKY na trase BASIC aj EXTREME sa daná kategória zruší.

Štartovné:
do 30.9.2022 40 € (členovia SHS James 35€)
1.10.2022 – 13.10.2022 70 € (členovia SHS James 60€)

Pre uplatnenie zľavy zo štartovného pre členov SHS James je potrebné pri registrácii zadať do políčka „Zľavový kupón“ heslo James.

Výška štartovného je aj tento rok rovnaká pre obidve trasy (BASIC aj EXTREME)

 • Zľava zo štartovného platí pre členov SHS James, ktorí majú zaplatené členské za rok 2022. Kontrola platných členských preukazov prebehne pri prezentácii
 • Štartovný poplatok zahŕňa: réžiu na organizáciu podujatia, štartovné číslo, čip, občerstvenie počas pretekov, jedlo a pitie v cieli, odznak, zabezpečenie trate a dohľad THS-DZ, štartovný balíček pre každého štartujúceho.
 • V štartovnom poplatku nie je zabezpečené poistenie do hôr na zásah HZS, ktoré je podmienkou k účasti na podujatí!
 • Zaplatené štartovné nie je možné vrátiť ani preniesť do ďalšieho ročníka, môže však byť prevedené na inú osobu. Prevod štartovného treba bezodkladne nahlásiť na email psotkovmemorial@gmail.com a do predmetu zadať „zmena registracie“
 • V prípade, že by tak ako v roku 2020 zasiahla vyššia moc a organizátor bude nútený podujatie z objektívnych príčin zrušiť skôr ako 2 týždne pred štartom (do 1.10.2022), vráti štartovný poplatok v plnej výške. V prípade zrušenia podujatia po 1.10.2022, vráti organizátor účastníkom štartovné vo výške 50% z uhradenej sumy

 

Protesty:
Protesty možno podať hlavnému rozhodcovi do 30 minút po predbežnom vyhlásení výsledkov. Vložné na podanie protestu je 15,00 € hlavnému rozhodcovi. V prípade oprávnenosti protestu sa vložné vráti.

Časový harmonogram:

Prezentácia na pretek a preberanie štartovných čísiel a balíčkov prebehne v piatok 14.10.2022 v mieste štartu, prípadne po dohode u niektorého z našich partnerov. Podrobnosti dáme včas vedieť.

Štart pretekov je naplánovaný o 7:30, bližšie informácie o programe a časovom harmonograme doplníme priebežne, pracujeme na tom.

Sledujte našu stránku a profily na Facebook a Instagram, kde vás budeme o všetkých novinkách priebežne informovať.

Povinná výstroj:

 • občiansky preukaz a kartička poistenca
 • vetru a vode odolná bunda s membránou
 • pokrývka hlavy (šiltovka, šatka, ...)
 • tenké rukavice
 • 0.5 litra tekutiny vo fľaši, alebo vodnom rezervoári
 • vlastný pohár na vodu
 • niečo malého pod zub (tyčinka, ovocie, čokoláda, slanina,...)
 • nabitý mobilný telefón na číslo uvedené v registračnom formulári
 • alufólia
 • poistenie do hôr na zásah HZS platné počas doby trvania podujatia
 • respirátor, rúško alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest podľa aktuálne platných pokynov

Povinná výstroj bude u každého účastníka kontrolovaná pri prezentácii. Bez kompletnej povinnej výstroje nebude účastníkovi vydané štartovné číslo.

Dodatočná povinná výstroj:

 • dlhé nohavice zakrývajúce kolená
 • zateplená vetrovka
 • čiapka zakrývajúca uši
 • nepremokavé teplé rukavice
 • mačky alebo protišmykové retiazky

V prípade vyhlásenia nutnosti použiť dodatočnú povinnú výstroj, bude pred štartom výstroj kontrolovaná u každého účastníka. Bez nej nebude žiaden účastník pripustený na štart.
Povinná aj dodatočná povinná výstroj môže byť námatkovo kontrolovaná aj počas preteku a jej absencia bude mať za následok diskvalifikáciu pretekára.

Odkladanie osobných vecí:
V mieste štartu a cieľa bude zriadený depozit na odloženie osobných vecí.

Dôležité:

 • Každý účastník bude požiadaný preukázať sa počas prezentácie platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, platným vhodným druhom poistenia na zásah HZS a podpísať dokument, že účasť na podujatí je dobrovoľná, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie
 • Po 1.10.2022 už nebude možné v registrácii zmeniť trasu (z BASIC na EXTREME ani opačne)
 • Preteky sa uskutočnia za každého počasia
 • Organizátor si vyhradzuje právo skrátiť trasu, alebo zvoliť náhradnú trasu a vyhlásiť nutnosť použitia dodatočnej povinnej výstroje, ktorú môže v prípade nepriaznivých podmienok na trati vyžadovať
 • Organizátor si vyhradzuje právo preteky prerušiť, prípadne aj predčasne ukončiť, pokiaľ si to okolnosti budú vyžadovať
 • Trasa pretekov vedie primárne po značkovaných turistických chodníkoch, z toho dôvodu už nebude žiadne dodatočné značenie trasy (okrem krátkeho úseku vedúcom po bežkárskych tratiach v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom plese a zjazdovky „Esíčko“, ktoré budú vyznačené)
 • Cudzia pomoc pri vynáške povinnej výstroje, skracovanie trasy, alebo vybočenie zo značkovaného chodníka, úmyselné znečisťovanie - zahadzovanie odpadkov na trase, bude mať za následok nekompromisnú diskvalifikáciu! Veľmi pekne vás preto prosíme, nenúťte nás k tomu
 • Celkový časový limit preteku a STOP časy na rázcestí do Furkotskej doliny a pred ústím do Mlynickej doliny môžu byť upravené pred štartom, vzhľadom na počasie a stav terénu
 • Pretekári ktorí nestihnú limit na jednotlivých kontrolách určený organizátorom, sú povinní odovzdať štartovné číslo
 • Pri predčasnom odstúpení z pretekov sú pretekári povinní túto skutočnosť oznámiť pri najbližšej kontrole, alebo telefonicky na čísle usporiadateľa, ktoré obdržia pri prezentácii
 • Pretekár bez štartového čísla prestáva byt účastníkom pretekov. Ďalej sa po trati pohybuje ako bežný návštevník TANAP-u
 • Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečenstvo a organizátor odporúča absolvovať lekársku prehliadku
 • Zdravotné zabezpečenie bude po celej trase pretekov zabezpečovať THS-DZ. V prípade potreby sú pretekári povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc

 

Sprievodné akcie:

 

Ubytovanie:
V okolí Štrbského plesa je veľa možností ubytovania. Náš partner SHB – turistická ubytovňa ponúka pre účastníkov Psotkovho memoriálu ubytovanie v turistickej ubytovni za zvýhodnenú cenu.

Parkovanie:
V blízkosti štartu je viacero možností parkovania na platených parkoviskách.