PROPOZÍCIE

PROPOZÍCIE

36. ročníka Psotkovho memoriálu

Aktuálne info:

Stiahnuť súbor

Oficiálny covid19 protokol:

Stiahnuť súbor

Usporiadateľ: Slovenský horolezecký spolok James

Organizátor:

OZ Psotkov memoriál

Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor Vysoké Tatry

Spoluorganizátor:

Trilkinson

HK Slávia STU Bratislava

Termín: sobota, 16.10.2021

Miesto a čas štartu: Areál bežeckého lyžovania – Štrba - Štrbské pleso o 7:30

GPS súradnice: 49.1280206N, 20.0602031E
MAPA

Miesto cieľa: Areál bežeckého lyžovania – Štrba - Štrbské pleso

Parametre trate:
EXTREME 38km / 2500m+
BASIC 26km / 1600m+
Časový limit pre trať BASIC je 6 hodín a pre trať EXTREME je 8 hodín

Registrácia:
Zaregistrovať sa môžete na predpredaj.sk

Podmienky online registrácie:

  • Pre uplatnenie zľavy pre členov SHS James, je potrebné v registračnom formulári v druhom kroku zadať heslo JAMES
  • Registrácia je otvorená len pre limitovaný počet 200 účastníkov (vrátane tých, ktorí si štartovné preniesli z roku 2020), spoločne pre obidve trasy. Po naplnení kapacity sa registrácia automaticky uzavrie
  • Registrácia je dokončená až po uhradení štartovného
  • Minimálny počet štartujúcich je 70 pre trasu BASIC a 20 pre trasu EXTREME
  • V prípade naplnenia účastníckeho limitu 200 pretekárov budú mať prednostné právo pretekári, ktorí sa v 35. ročníku umiestnili do 10. miesta v ľubovoľnej kategórii a pretekári, ktorí si preniesli štartovné z roku 2020
  • V prípade, že nebude naplnený účastnícky limit 200 pretekárov po ukončení online registrácie 14.10.2021, registrácia na mieste pred štartom bude možná až do naplnenia limitu za zvýšené štartovné
  • Podmienkou online registrácie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) 

Popis trate:
BASIC
Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania) – Jamské pleso – Rázcestie v Krivánskom žľabe – Tri studničky – bývalá Važecká chata – Rázcestie pod Furkotskou dolinou – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom – Štrbské pleso čerpačka - Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania)

EXTREME
Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania) – Jamské pleso – Rázcestie v Krivánskom žľabe – Tri studničky – bývalá Važecká chata – Rázcestie pod Furkotskou dolinou – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom – „Esíčko“ (vrch) - Štrbské pleso (dolná stanica sedačkovej lanovky) – Mlynická dolina – sedlo Bystrá lávka – Furkotská dolina – Škutnastá poľana – Chata pod Soliskom - Štrbské pleso čerpačka - Štrbské pleso (Areál bežeckého lyžovania)

Podrobnejšie info o trase TU.

Preteká sa spôsobom štart – cieľ (nie už spôsobom rallye s časovkami, ako v minulých ročníkoch)

Povrch: 90% trasy vedie po značených turistických chodníkoch, 10% po trávnatých bežeckých tratiach a zvážniciach.

Občerstvovačky: Tri studničky (13. km), Štrbské pleso (dolná stanica sedačkovej lanovky, 25. km).

Časové limity:
Trasa BASIC - 6 hodín
Trasa EXTREME - 8 hodín
Jednotlivé časové limity, ako aj stop časy na Troch studničkách a v ústí Mlynickej doliny budú definitívne upresnené pred pretekom podľa aktuálnych podmienok.

Kategórie:
A – MUŽI (muži, rok narodenia 1970 - 2003)
B – VETERÁNI (muži, rok narodenia 1971 a starší)
C – ŽENY (ženy narodené pred rokom 2003)

Štartovné:
do 30.9.2021 40 € (členovia SHS James 35€)
1.10.2021 – 14.10.2021 50 € (členovia SHS James 45€)
15.10.2021 – 16.10.2021 70 € - len v hotovosti na mieste štartu

 • Výška štartovného je tento rok rovnaká pre obidve trasy (BASIC aj EXTREME)
 • Zľava zo štartovného platí pre členov SHS James, ktorí majú zaplatené členské za rok 2021. Kontrola platných členských preukazov prebehne pri prezentácii
 • Štartovný poplatok zahŕňa: réžiu na organizáciu preteku, štartovné číslo, občerstvenie počas pretekov, jedlo a pitie v cieli, odznak, zabezpečenie trate a dohľad THS-DZ, štartovný balíček
 • V štartovnom poplatku nie je zabezpečené poistenie do hôr na zásah HZS, ktoré je podmienkou k účasti na podujatí!
 • Štartovné nie je možné vrátiť, môže však byť prevedené na ďalšiu osobu. Prevod štartovného treba bezodkladne nahlásiť na email psotkovmemorial@gmail.com a do predmetu zadať „zmena registracie“
 • V prípade, že by tak ako v roku 2020 zasiahla vyššia moc a organizátor bude nútený podujatie z objektívnych príčin zrušiť skôr ako 2 týždne pred štartom (do 2.10.2021), vráti štartovný poplatok v plnej výške. V prípade zrušenia podujatia po 2.10.2021, vráti organizátor účastníkom štartovné vo výške 50% z uhradenej sumy

 

Protesty:
Protesty možno podať hlavnému rozhodcovi do 30 minút po predbežnom vyhlásení výsledkov. Vložné na podanie protestu je 15,00 € hlavnému rozhodcovi. V prípade oprávnenosti protestu sa vložné vráti.

Časový harmonogram:

Prezentácia na pretek a preberanie štartovných čísiel a balíčkov prebehne v piatok 15.10.2021 v mieste štartu, prípadne po dohode u niektorého z našich partnerov. Podrobnosti dáme včas vedieť.

Štart pretekov je naplánovaný o 7:30, bližšie informácie o programe a časovom harmonograme doplníme priebežne na základe aktuálnych opatrení a nariadení vlády SR.

Sledujte našu stránku a profily na Facebook a Instagram, kde vás budeme o všetkých novinkách priebežne informovať.

Povinná výstroj:

 • občiansky preukaz a kartička poistenca
 • respirátor, rúško alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest podľa aktuálne platných pokynov
 • vetru a vode odolná bunda s membránou
 • 0.5 litra tekutiny vo fľaši, alebo vodnom rezervoári
 • pohár na vodu
 • niečo malého pod zub (tyčinka, ovocie, čokoláda, slanina,...)
 • nabitý mobilný telefón na číslo uvedené v registračnom formulári
 • alufólia
 • poistenie do hôr na zásah HZS platné počas doby trvania podujatia

Povinná výstroj bude u každého účastníka kontrolovaná pri prezentácii. Bez kompletnej povinnej výstroje nebude účastníkovi vydané štartovné číslo.

Dodatočná povinná výstroj:

 • dlhé nohavice
 • pokrývka hlavy
 • rukavice
 • mačky alebo protišmykové retiazky

V prípade vyhlásenia nutnosti použiť dodatočnú povinnú výstroj, bude pred štartom výstroj kontrolovaná u každého účastníka. Bez nej nebude žiaden účastník pripustený na štart.
Povinná aj dodatočná povinná výstroj môže byť námatkovo kontrolovaná aj počas preteku a jej absencia bude mať za následok diskvalifikáciu pretekára.

Dôležité:

 • Pri prezentácii je každý účastník povinný preukázať sa potvrdením o kompletnom zaočkovaní proti COVID19, alebo negatívnym testom na COVID19 nie starším ako 72 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID19
 • Každý účastník bude požiadaný preukázať sa počas prezentácie platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, platným vhodným druhom poistenia na zásah HZS a podpísať dokument, že účasť na podujatí je dobrovoľná, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie
 • Po 1.10.2021 už nebude možné v registrácii zmeniť trasu (z BASIC na EXTREME ani opačne)
 • Preteky sa uskutočnia za každého počasia
 • Organizátor si vyhradzuje právo skrátiť trasu, alebo zvoliť náhradnú trasu a vyhlásiť nutnosť použitia dodatočnej povinnej výstroje, ktorú môže v prípade nepriaznivých podmienok na trati vyžadovať
 • Trasa pretekov vedie primárne po značkovaných turistických chodníkoch, z toho dôvodu už nebude žiadne dodatočné značenie trasy (okrem krátkeho úseku vedúcom po bežkárskych tratiach v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom plese a zjazdovky „Esíčko“, ktoré budú vyznačené)
 • Cudzia pomoc pri vynáške povinnej výstroje, skracovanie trasy, alebo vybočenie zo značkovaného chodníka, úmyselné znečisťovanie - zahadzovanie odpadkov na trase, bude mať za následok nekompromisnú diskvalifikáciu! Veľmi pekne vás preto prosíme, nenúťte nás k tomu
 • Celkový časový limit preteku a STOP časy na rázcestí do Furkotskej doliny a pred ústím do Mlynickej doliny môžu byť upravené pred štartom, vzhľadom na počasie a stav terénu
 • Pretekári ktorí nestihnú limit na jednotlivých kontrolách určený organizátorom, sú povinní odovzdať štartovné číslo
 • Pri predčasnom odstúpení z pretekov sú pretekári povinní túto skutočnosť oznámiť pri najbližšej kontrole, alebo telefonicky na čísle usporiadateľa, ktoré obdržia pri prezentácii
 • Pretekár bez štartového čísla prestáva byt účastníkom pretekov. Ďalej sa po trati pohybuje ako bežný návštevník TANAP-u
 • Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečenstvo a organizátor odporúča absolvovať lekársku prehliadku
 • Zdravotné zabezpečenie bude po celej trase pretekov zabezpečovať THS-DZ. V prípade potreby sú pretekári povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc
 • Preteky sú súčasťou Karpatského pohára v horskom behu

 

Sprievodné akcie:

 

Parkovanie:
V blízkosti štartu je viacero možností parkovania na platených parkoviskách.

Informácie ohľadne COVID-19:
Každý účastník je povinný preukázať sa pri prezentácii potvrdením o kompletnom zaočkovaní proti COVID19, alebo negatívnym testom na COVID19 nie starším ako 72 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID19.
O aktuálnych pravidlách a nariadeniach vlády vás budeme informovať prostredníctvom našej web stránky a profilov na Facebook a Instagram.
Pri prezentácii, na štarte aj po závode všetkých prosíme, aby dodržiavali tieto nariadenia.
Vzhľadom na tohtoročnú covidovú situáciu, sa musíme zmieriť s viacerými zmenami a možnými nedostatkami, ale robíme všetko čo sa dá pre to, aby sme sa aj tento rok mohli stretnúť v zdraví a tradične dobrej nálade.