Pre trasu BASIC:
Vzdialenosť: 25.30 km
Stúpanie:  +1540 m
Klesanie: -1540 m
Časový limit: 6 hodín
ITRA Body: 1
Mountains Body: 6

Pre trasu EXTREME:
Vzdialenosť: 37.90 km
Stúpanie:  +2490 m
Klesanie: -2490 m
Časový limit: 8 hodín
ITRA Body: 2
Mountains Body: 7