MEMORIÁL JOZEFA PSOTKU
XXXVI . ročník
Vzhľadom na najnovšie opatrenia ústredného krízového štábu, ktoré vstúpia do platnosti od 1.10.2020 a ktorými sa prakticky rušia všetky organizované hromadné podujatia akéhokoľvek druhu, sme žiaľ nútení presunúť 36. ročník Psotkovho memoriálu na október 2021. Všetkým našim partnerom a sponzorom ďakujeme za podporu, ktorú nám prejavili a Vám všetkým za pochopenie.
Organizačný tím Psotkovho memoriálu.

Unfortunately, due to the latest measures of the Central Crisis Committee which will enter into force on 1st of October 2020, and which cancel all organized mass events of any kind, we are forced to move the 36th Psotka Memorial to October 2021. We thank all our partners and sponsors for the support they have shown us and all of you for your understanding.
The organizing team of the Psotka Memorial.

O memoriále

Memoriál je venovaný pamiatke slovenských horolezcov - obetiam Mount Everestu. Jozef Psotka spolu s Ang Ritom a Zolom Demjánom po prelezení južného piliera vystúpil 15.10.1984 na vrchol Mount Everestu. Jozef Psotka zahynul pri zostupe z Južného sedla.

Po prelezení juhozápadnej steny Mount Everestu Boningtonovou cestou alpským spôsobom v dňoch 14.- 17.10.1988, vystúpil Jozef Just 17.10.1988 na vrchol Mount Everestu. Pri zostupe z južného vrcholu zahynuli Dušan Becík, Peter Božík, Jaroslav Jaško a Jozef Just.